Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #30

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #30 (1)

Μερικά ακόμη τρελά και ασυνήθιστα από τον μακρινό Καναδά!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #30 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #30 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #30 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #30 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #30 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #30 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #30 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #30 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #30 (10)

► Δείτε και το 29ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook