Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #134

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #134 (1)

Φαίνεται πως η ατυχία δεν κάνει διακοπές ούτε τον Αύγουστο…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #134 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #134 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #134 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #134 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #134 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #134 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #134 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #134 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #134 (10)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #133

Κοινοποιήστε στο Facebook