Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #138

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #138 (1)

Ας πούμε απλά πως στη συγκεκριμένη φάση δεν είχαν την τύχη με το μέρος τους!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #138 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #138 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #138 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #138 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #138 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #138 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #138 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #138 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #138 (10)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #137

Κοινοποιήστε στο Facebook