Πώς αλλάζει στα μάτια σου μια «άσχημη» τοποθεσία όταν γίνεσαι επαγγελματίας φωτογράφος

Πώς αλλάζει στα μάτια σου μια άσχημη τοποθεσία όταν γίνεσαι επαγγελματίας φωτογράφος (5)

Μέσα από μια σειρά συγκριτικών φωτογραφιών, ο βραβευμένος φωτογράφος Phillip Haumesser μας δείχνει πώς έβλεπε το περιβάλλον γύρω του πριν ασχοληθεί με την φωτογραφία και πώς ακριβώς το βλέπει και το αξιοποιεί σήμερα.

Πώς αλλάζει στα μάτια σου μια άσχημη τοποθεσία όταν γίνεσαι επαγγελματίας φωτογράφος (1)

Πώς αλλάζει στα μάτια σου μια άσχημη τοποθεσία όταν γίνεσαι επαγγελματίας φωτογράφος (2)

Πώς αλλάζει στα μάτια σου μια άσχημη τοποθεσία όταν γίνεσαι επαγγελματίας φωτογράφος (3)

Πώς αλλάζει στα μάτια σου μια άσχημη τοποθεσία όταν γίνεσαι επαγγελματίας φωτογράφος (4)

Πώς αλλάζει στα μάτια σου μια άσχημη τοποθεσία όταν γίνεσαι επαγγελματίας φωτογράφος (6)

Πώς αλλάζει στα μάτια σου μια άσχημη τοποθεσία όταν γίνεσαι επαγγελματίας φωτογράφος (7)

Πώς αλλάζει στα μάτια σου μια άσχημη τοποθεσία όταν γίνεσαι επαγγελματίας φωτογράφος (8)

Πώς αλλάζει στα μάτια σου μια άσχημη τοποθεσία όταν γίνεσαι επαγγελματίας φωτογράφος (9)

Πώς αλλάζει στα μάτια σου μια άσχημη τοποθεσία όταν γίνεσαι επαγγελματίας φωτογράφος (10)

Πώς αλλάζει στα μάτια σου μια άσχημη τοποθεσία όταν γίνεσαι επαγγελματίας φωτογράφος (11)

Κοινοποιήστε στο Facebook