Εν τω μεταξύ, στην Κίνα… #16

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #16 (1)

Μια νέα σειρά από στιγμιότυπα που καταγράφουν τα τρελά και ασυνήθιστα της Κίνας!

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #16 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #16 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #16 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #16 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #16 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #16 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #16 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #16 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #16 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook