Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #141

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #141 (1)

Με λίγη βότκα, ίσως όλα αυτά να φαίνονται εντελώς φυσιολογικά…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #141 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #141 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #141 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #141 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #141 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #141 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #141 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #141 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #141 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook