Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #142

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #142 (1)

10 ακόμη καθημερινές καταστάσεις που ξεφεύγουν λιγάκι από τα συνηθισμένα!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #142 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #142 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #142 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #142 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #142 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #142 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #142 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #142 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #142 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook