Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #143

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #143 (1)

Η τρελή καθημερινότητα της Ρωσίας συνεχίζει να προκαλεί εντύπωση!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #143 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #143 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #143 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #143 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #143 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #143 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #143 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #143 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #143 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook