Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία… #34

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #34 (1)

Πραγματικά παράξενες εφευρέσεις, μεταμφιέσεις και καταστήματα που προκαλούν απορίες, καθώς και αλλά στιγμιότυπα καθημερινής τρέλας από την Ιαπωνία…

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #34 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #34 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #34 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #34 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #34 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #34 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #34 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #34 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #34 (10)

► Δείτε όλα τα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook