Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία… #37

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #37 (1)

Η παρέλαση του ασυνήθιστου δεν σταματάει ποτέ στην Ιαπωνία!

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #37 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #37 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #37 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #37 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #37 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #37 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #37 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #37 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #37 (10)

► Δείτε όλα τα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook