Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #32

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #32 (1)

Μια ακόμη γεύση από την μοναδική καθημερινότητα που μπορεί να συναντήσει κανείς στον Καναδά!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #32 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #32 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #32 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #32 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #32 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #32 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #32 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #32 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #32 (10)

► Δείτε και το 31ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook