Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #33

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #33 (1)

Μια ακόμη φωτογραφική συλλογή με καθημερινά στιγμιότυπα από τον μακρινό Καναδά!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #33 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #33 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #33 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #33 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #33 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #33 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #33 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #33 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #33 (10)

► Δείτε και το 32ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook