Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #141

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #141 (1)

Αυτή την εβδομάδα ήταν η σειρά τους να νιώσουν την γεύση της ατυχίας!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #141 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #141 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #141 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #141 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #141 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #141 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #141 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #141 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #141 (10)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #140

Κοινοποιήστε στο Facebook