22 καθημερινά αντικείμενα που μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (1)

Έχετε ακουστά τον όρο Παρειδωλία; Πρόκειται για το ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο ένα δυσδιάκριτο ή ασαφές εξωτερικό ερέθισμα εκλαμβάνεται εσφαλμένα ως ευκρινές και πλήρως αναγνωρίσιμο.

Με απλά λόγια, μιλάμε για τις περιπτώσεις που το μυαλό βλέπει κάτι γνώριμο εκεί που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.

Το Bored Panda συγκέντρωσε μια σειρά από τέτοιες εικόνες με αντικείμενα που θυμίζουν γνώριμες φιγούρες και το αποτέλεσμα έχει πολύ ενδιαφέρον!

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (2)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (3)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (4)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (5)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (6)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (7)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (8)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (9)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (10)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (11)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (12)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (13)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (14)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (15)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (16)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (17)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (18)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (19)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (20)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (21)

Καθημερινά αντικείμενα μας θύμισαν γνώριμες φιγούρες (22)

Κοινοποιήστε στο Facebook