Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #39

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #39 (1)

Όταν ο φωτογράφος απαθανατίζει την στιγμή που καίει!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #39 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #39 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #39 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #39 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #39 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #39 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #39 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #39 (9)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #39 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook