Παιδιά και ενήλικες βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά

Παιδιά και ενήλικες βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά (3)

12 ενδεικτικές εικόνες που αποκαλύπτουν πώς βλέπει καθημερινά πράγματα ένας ενήλικας και πώς φαίνονται μέσα από τη φαντασία ενός παιδιού…

Παιδιά και ενήλικες βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά (1)

Παιδιά και ενήλικες βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά (2)

Παιδιά και ενήλικες βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά (4)

Παιδιά και ενήλικες βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά (5)

Παιδιά και ενήλικες βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά (6)

Παιδιά και ενήλικες βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά (7)

Παιδιά και ενήλικες βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά (8)

Παιδιά και ενήλικες βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά (9)

Παιδιά και ενήλικες βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά (10)

Παιδιά και ενήλικες βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά (11)

Παιδιά και ενήλικες βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά (12)

Κοινοποιήστε στο Facebook