Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #47

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #47 (1)

Κάποιος πρέπει να τους μιλήσει για τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας…

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #47 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #47 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #47 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #47 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #47 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #47 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #47 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #47 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #47 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook