Κάτι παραπάνω από απλές φωτογραφίες #61

Κάτι παραπάνω από απλές φωτογραφίες #61 (1)

Μια ακόμη σειρά από ξεχωριστά στιγμιότυπα που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός!

Κάτι παραπάνω από απλές φωτογραφίες #61 (2)

Κάτι παραπάνω από απλές φωτογραφίες #61 (3)

Κάτι παραπάνω από απλές φωτογραφίες #61 (4)

Κάτι παραπάνω από απλές φωτογραφίες #61 (5)

Κάτι παραπάνω από απλές φωτογραφίες #61 (6)

Κάτι παραπάνω από απλές φωτογραφίες #61 (7)

Κάτι παραπάνω από απλές φωτογραφίες #61 (8)

Κάτι παραπάνω από απλές φωτογραφίες #61 (9)

Κάτι παραπάνω από απλές φωτογραφίες #61 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook