Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #93

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #93 (1)

Άνθρωποι που πάγωσαν τον χρόνο με μια κάμερα στα χέρια, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες φωτογραφίες!

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #93 (2)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #93 (3)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #93 (4)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #93 (5)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #93 (6)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #93 (7)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #93 (8)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #93 (9)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #93 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook