Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για την «Crazy Hair Day» στο σχολείο

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (1)

Τα τελευταία, ένα νέο έθιμο έχει κατακτήσει τα σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για την «Crazy Hair Day», μια ημέρα κατά την οποία οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο με τα πιο τρελά χτενίσματα που μπορούν να φανταστούν!

Δείτε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα…

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (2)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (3)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (4)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (5)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (6)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (7)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (8)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (9)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (10)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (11)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (12)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (13)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (14)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (15)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (16)

Οι πιο απίθανες εμπνεύσεις για το «Crazy Hair Day» στο σχολείο (17)

Κοινοποιήστε στο Facebook