Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #145

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #145 (1)

Καθημερινά σκηνικά που πιθανότατα δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #145 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #145 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #145 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #145 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #145 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #145 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #145 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #145 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #145 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook