Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #146

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #146 (1)

Η Ρωσία μας αποδεικνύει για μια ακόμη εβδομάδα πως πρόκειται για μια χώρα στην οποία δεν θα βαρεθείς ποτέ!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #146 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #146 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #146 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #146 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #146 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #146 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #146 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #146 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #146 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook