Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #147

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #147 (1)

Άλλη μια συλλογή με ξεχωριστά στιγμιότυπα της καθημερινότητας από την Ρωσία!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #147 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #147 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #147 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #147 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #147 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #147 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #147 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #147 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #147 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook