Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #148

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #148 (1)

Η καθημερινότητα στη Ρωσία συνεχίζει στους θεότρελους ρυθμούς της…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #148 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #148 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #148 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #148 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #148 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #148 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #148 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #148 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #148 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook