Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία… #38

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #38 (1)

Τα παράξενα της καθημερινότητας δεν σταματούν ποτέ στην Ιαπωνία, και οι φωτογραφίες που ακολουθούν το αποδεικνύουν ξεκάθαρα…

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #38 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #38 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #38 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #38 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #38 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #38 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #38 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #38 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #38 (10)

► Δείτε όλα τα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook