Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία… #39

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #39 (1)

Και στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου συνεχίζουν το βιολί τους…

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #39 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #39 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #39 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #39 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #39 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #39 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #39 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #39 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #39 (10)

► Δείτε όλα τα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook