Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #144

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #144 (1)

Σίγουρα δεν ήταν η τυχερή τους μέρα, ενδεχομένως ούτε και η χρονιά τους!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #144 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #144 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #144 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #144 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #144 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #144 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #144 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #144 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #144 (10)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #143

Κοινοποιήστε στο Facebook