Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #41

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #41 (1)

Όταν η «κακιά» στιγμή παγώνει στον χρόνο με την βοήθεια μιας φωτογραφικής μηχανής!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #41 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #41 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #41 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #41 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #41 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #41 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #41 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #41 (9)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #41 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook