Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #42

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #42 (1)

Μια ακόμη εβδομάδα μας προσφέρει απίθανες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν ακριβώς την στιγμή ή ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την καταστροφή!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #42 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #42 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #42 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #42 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #42 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #42 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #42 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #42 (9)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #42 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook