Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #43

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #43 (1)

Ο φωτογράφος κατάφερε να συλλάβει την πιο κρίσιμη στιγμή!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #43 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #43 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #43 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #43 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #43 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #43 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #43 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #43 (9)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook