Όταν το παρκάρισμα… ξεπερνάει το αυτονόητο!

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (1)

Είναι αλήθεια πως στην χώρα μας δεν φημιζόμαστε ακριβώς για την παιδεία που έχουμε ως οδηγοί. Όπως θα δείτε ωστόσο και στις φωτογραφίες που ακολουθούν, ανεκδιήγητες περιπτώσεις παρκαρίσματος υπάρχουν παντού…

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (2)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (3)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (4)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (5)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (6)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (7)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (8)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (9)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (10)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (11)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (12)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (13)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (14)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (15)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (16)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (17)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (18)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (19)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (20)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (21)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (22)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (23)

Όταν το παρκάρισμα ξεπερνάει το αυτονόητο (24)

Κοινοποιήστε στο Facebook