Από μπέλα… κατσιβέλα! #17

Από μπέλα… κατσιβέλα! #17 (1)

Δυσκολεύεσαι ακόμη και να πιστέψεις πως πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο!

Από μπέλα… κατσιβέλα! #17 (2)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #17 (3)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #17 (4)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #17 (5)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #17 (6)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #17 (7)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #17 (8)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #17 (9)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #17 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Από μπέλα… κατσιβέλα!»

Κοινοποιήστε στο Facebook