Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #149

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #149 (1)

Η καθημερινότητα στη Ρωσία δεν μοιάζει με καμία άλλη χώρα στον κόσμο!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #149 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #149 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #149 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #149 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #149 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #149 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #149 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #149 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #149 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook