Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #150

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #150 (1)

Αυτά που σε εμάς φαίνονται θεότρελες καταστάσεις, γι’ αυτούς είναι απλά καθημερινότητα!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #150 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #150 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #150 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #150 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #150 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #150 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #150 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #150 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #150 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook