Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #153

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #153 (1)

Μερικές ακόμη τρελές από την Ρωσία για την καθημερινή μας διασκέδαση!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #153 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #153 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #153 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #153 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #153 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #153 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #153 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #153 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #153 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook