Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία… #40

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #40 (1)

Οι Ιάπωνες παραμένουν πιστοί στην τρέλα τους, όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες που ακολουθούν…

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #40 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #40 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #40 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #40 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #40 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #40 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #40 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #40 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #40 (10)

► Δείτε όλα τα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook