Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #35

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #35 (1)

Πάμε να ρίξουμε μια ακόμη ματιά στα ασυνήθιστα της καθημερινότητας του Καναδά.

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #35 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #35 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #35 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #35 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #35 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #35 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #35 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #35 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #35 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook