Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #37

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #37 (1)

Τα ασυνήθιστα της καθημερινότητας του Καναδά σε μια ακόμη φωτογραφική συλλογή!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #37 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #37 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #37 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #37 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #37 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #37 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #37 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #37 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #37 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook