Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #147

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #147 (2)

Και οι άτυχοι της εβδομάδας είναι…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #147 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #147 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #147 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #147 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #147 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #147 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #147 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #147 (9)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #146

Κοινοποιήστε στο Facebook