Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #148

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #148 (1)

Μια ακόμη συλλογή από μικρές ή μεγαλύτερες καταστροφές που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #148 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #148 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #148 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #148 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #148 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #148 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #148 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #148 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #148 (10)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #147

Κοινοποιήστε στο Facebook