Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #150

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #150 (1)

Την τύχη τους, δεν την ζήλεψε κάνεις!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #150 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #150 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #150 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #150 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #150 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #150 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #150 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #150 (9)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #149

Κοινοποιήστε στο Facebook