Μόνο στην Αμερική! #61

Μόνο στην Αμερική! #61 (1)

9 νέες φωτογραφίες μας δίνουν μια ακόμη μικρή γεύση από τα ασυνήθιστα της αμερικανικής καθημερινότητας!

Μόνο στην Αμερική! #61 (2)

Μόνο στην Αμερική! #61 (3)

Μόνο στην Αμερική! #61 (4)

Μόνο στην Αμερική! #61 (5)

Μόνο στην Αμερική! #61 (6)

Μόνο στην Αμερική! #61 (7)

Μόνο στην Αμερική! #61 (8)

Μόνο στην Αμερική! #61 (9)

► Δείτε όλα τα αφιερώματα «Μόνο στην Αμερική»

Κοινοποιήστε στο Facebook