Μόνο στην Αυστραλία #25

Μόνο στην Αυστραλία #25 (1)

Μια ακόμη φωτογραφική περιήγηση στην θεότρελη καθημερινότητα της Αυστραλίας!

Μόνο στην Αυστραλία #25 (2)

Μόνο στην Αυστραλία #25 (3)

Μόνο στην Αυστραλία #25 (4)

Μόνο στην Αυστραλία #25 (5)

Μόνο στην Αυστραλία #25 (6)

Μόνο στην Αυστραλία #25 (7)

Μόνο στην Αυστραλία #25 (8)

Μόνο στην Αυστραλία #25 (9)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Μόνο στην Αυστραλία»

Κοινοποιήστε στο Facebook