Προσδοκίες vs πραγματικότητα #37

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #37 (1)

Όταν η πραγματικότητα έρχεται να διαλύσει το ιδανικό που έχεις σχεδιάσει μέσα στο μυαλό σου…

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #37 (2)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #37 (3)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #37 (4)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #37 (5)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #37 (6)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #37 (7)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #37 (8)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #37 (9)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #37 (10)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook