Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #155

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #155 (1)

Οι καταστάσεις που ξεφεύγουν, είναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #155 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #155 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #155 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #155 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #155 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #155 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #155 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #155 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #155 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook