Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #157

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #157 (1)

Αυτό που οπουδήποτε αλλού θα ήταν σπάνιο φαινόμενο, στη Ρωσία είναι μια ακόμη απλή μέρα…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #157 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #157 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #157 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #157 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #157 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #157 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #157 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #157 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #157 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook