Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #38

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #38 (1)

Επιστρέφουμε στον Καναδά για να δούμε μια ακόμη συλλογή από περίεργα και χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της καθημερινότητας στην χώρα!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #38 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #38 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #38 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #38 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #38 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #38 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #38 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #38 (9)

Κοινοποιήστε στο Facebook