Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #158

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #158 (1)

Μερικές ακόμη στιγμές τρέλας από την καθημερινότητα της Ρωσίας!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #158 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #158 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #158 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #158 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #158 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #158 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #158 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #158 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #158 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook