Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #160

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #160 (1)

Η Ρωσία επιστρέφει με νέες στιγμές της καθημερινότητας που δεν συναντάς εύκολα αλλού.

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #160 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #160 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #160 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #160 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #160 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #160 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #160 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #160 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #160 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook