Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #161

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #161 (1)

Μερικά ακόμη ασυνήθιστα καρέ από την μοναδική καθημερινότητα της Ρωσίας!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #161 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #161 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #161 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #161 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #161 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #161 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #161 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #161 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #161 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook